llwh.net
当前位置:首页 >> 广东话常用语 >>

广东话常用语

日常用语: 普通话 粤语(拼音) 1、你好! —— 你好!(nei5 hou2 !) 2、在那里呀? —— 系边度呀?(hai6 bin1 dou6 aa1 ?) 3、现在是2点。—— 衣家系两点。(ji1 gaa1 hai6 loeng5 dim2。) 4、你在干什么?—— 你系度做乜啊?(nei5 hai6 do...

应该同回应早晨。 (普)*年没见,你变漂亮了啊!(粤)*年无见,你靓女左啊!(普)你好!好久没见!还好吗? (粤)你好!好耐无见!过得点啊? (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊? (普)你吃饭了没?(粤)你食左饭未啊? (普)你叫什...

1(普)你好 (粤) 你好! 2(普)在那里呀 (粤)系边度呀 3(普)现在是2点。 (粤)衣家系两点 4(普)你在干什么? (粤)你系度做乜啊 5(普)你吃饭了没? (粤)你食左饭未啊 6(普)你叫什么名字? (粤)你叫咩名啊 7(普)谢谢 (粤...

音版 1.(普)您好! (粤)你好! (谐)内侯! 2.(普)早上好! (粤)早晨! (谐)走森! 3.(普)午安! (粤)午安! (谐)唔安! 4.(普)晚安! (粤)早唞! (谐)走讨! 5.(普)晚上好! (粤)晚上好! (谐)瞒香侯! 6.(普)各位好! (粤)大家好! (谐)逮嘎侯...

1、你好 2、唔该,你识讲普通话吗? 3、我唔识讲广州话 4、唔好意思,打搅一下 5、唔该 6.、唔好意思,对唔住 7、你有咩事啊? 8、点解? 9、听日的天气点 啊? 10、今日有咩活动啊? 11、我个名系 12、你叫咩名啊? 13、你今年几大啊? 14、唔...

一(ya) 二(yi) 三(san) 四 (sei)五(u 这个是鼻子发音) 六(luo) 七(cha) 八(ba) 九(gou) 十(sha) 还有(zhong you)你知道了吗(nei ji wu ji a)我知道了(wo ji la)为什么(ding gai) 我们(wo dei)他(kui)你好 (nei ho...

1.(普)您好!(粤)你好!(谐)内侯! 2.(普)早上好!(粤)早晨!(谐)走森! 3.(普)午安!(粤)午安!(谐)唔安! 4.(普)晚安!(粤)早唞!(谐)走讨! 5.(普)晚上好!(粤)晚上好!(谐)瞒香侯! 6.(普)各位好!(粤)大家好!(谐)逮嘎侯! 7.(普)你好吗,...

广东口语 开片(打群架,动刀动武。) 擦鞋(拍马屁) 一身蚁(一身麻烦) 一镬泡(比喻一团糟糕) 一镬熟(比喻全部遭殃) 一担担(半斤八两,彼此彼此) 舂瘟鸡(比喻乱闯乱撞的人) 手瓜硬(比喻权力大) 执死鸡(拣到便宜) 跌眼镜(估计错...

粤语日常用语,已经分类好,慢慢学: A开头 嗌 ai ai kuwl 嗌交(吵架) 呃 e e kdbn 畀佢呃咗(让他骗了) 鈪 未知 ngag qdbn 镯子:金鈪 晏 yan yan jpvf 晏昼(下午);食晏(吃午饭) 餲 ai ai wyvn 读 压;厕所好餲(厕所很臊臭) 拗 ao ao rxln 拗劲...

1、点啊,你去边吖? 【普通话】:你去哪? 2、好耐唔见,又靓佐喔! 【普通话】:好久不见,又漂亮了! 3、一齐食个饭啦! 【普通话】:一起吃饭吧 4、有无女介绍下? 【普通话】:有没有女朋友介绍呀? 5、最近做野顺唔顺利? 【普通话】:最...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.llwh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com